تور چين

بخش مقالات تور چين

 
 

نمايشگاه چین

فروشنده چین

تورچين

تور چين

ويزاي چين

گوانگجو

پکن

شانگهاي

بلیط چین

قیمت تور چین

در چین

گوانگجو در چین

هانگزو در چین

شانگهای در چین

پکن در چین

تور در چین

اقامت در چین

هتل در چین

خرید در چین

گشت در چین

 

نظام مالکیت کشور چین

طبق قانون اساسی چین، این کشور اکنون در مرحله اولیه سوسیالیستی بوده و نظام اقتصادی بر محوریت مالکیت عمومی و توسعه نظام های مالکیت اقتصادی مختلف و نظام توزیع با محوریت توزیع به اندازه کار و وجوه شیوه های مختلف توزیع را اجرا می کند. اکنون در اقتصاد چین، اقتصاد دولتی، اقتصاد اشتراکی، اقتصاد خصوصی، اقتصاد با سرمایه مشترک، اقتصاد سهامی، اقتصاد با سرمایه گذاری خارجی و اقتصاد با سرمایه گذاری هنگ کنگ، ماکائو و تایوان نیز مشاهده می شود. اقتصاد دولتی، شامل اقتصادی است که وسایل تولیدی در آن متعلق به کشور می باشد. اقتصاد اشتراکی نوعی از اقتصاد می باشد که وسایل تولیدی در آن متعلق به گروهی از اتباع است. در اقتصاد خصوصی وسایل تولیدی متعلق به اتباع شخصی بوده و بر اساس کار نیروی کار است. در اقتصاد شخصی وسایل تولیدی متعلق به کارکنان شخصی و بر اساس نیروی کار شخصی بوده و نتایج کار از آن کارکنان می باشد و توسط کارکنان توزیع می شود. اقتصاد با سرمایه مشترک، نوعی اقتصاد است که انواع گوناگون مؤسسات با سرمایه گذاری مشترک جامعه اقتصادی جدید را تشکیل می دهند. اقتصاد سهامی نوعی اقتصاد است که به وسیله سرمایه گذاری سهامداران و ایجاد مؤسسات به شیوه سهامداری شکل گرفته است. اقتصاد با سرمایه گذاری بازرگانان خارجی به این معناست که سرمایه گذاران خارجی طبق قوانین و مقررات ذیرربط اقتصاد خارجی چین، به وسیله سرمایه گذاری مشترک، همکاری و یا سرمایه گذاری مستقل مؤسسات را در چین ایجاد کنند. این نوع اقتصاد سه شکل مؤسسات با سرمایه مشترک چینی و خارجی، مؤسسات با همکاری مدیریت چینی و خارجی و مؤسسات با سرمایه گذاری مستقل را شامل می شود. اقتصاد با سرمایه گذاری هنگ کنگ، ماکائو و تایوان نوعی اقتصاد است که سرمایه گذاران سه منطقه مذکور در جریان آن طبق قوانین و مقررات مربوطه اقتصاد خارجی چین، با شیوه های سرمایه گذاری مشترک، همکاری و یا سرمایه گذاری مستقل در خاک اصلی چین مؤسسه تأسیس کنند. این نوع اقتصاد همانند اقتصاد با سرمایه گذاری بازرگانان خارجی، سه شکل مذکور را در بر گرفته است. طبق قانون اساسی چین، تصاحب و یا تخریب اموال کشور و یا دسته جمعی توسط هر سازمان و شخصی به هر شیوه ای ممنوع است. کشور از منافع اقتصادهای غیر دولتی مانند اقتصادهای شخصی و خصوصی حفاظت می کند و اموال قانونی اتباع غیر قابل تجاوز است

سایر مقالات تور چين

قانون اساسی کشور چین

قانون مناطق ویژه، آزاد تجاری و صنعتی چین

قوانین گمرکی در چین

نظام مالکیت کشور چین

موقعیت جغرافیایی چین

تاریخچه حکومت چین

دادستانی عالی خلق چین

محیط قانونی چین

قوانین کنسولی در چین

مراحل راه اندازی یک کسب و کار در چین

سازمان ها و بانکهای چین

فرهنگ کشور چین

نهادهای اجتماعی (قومیتها) در کشور چین

آداب و رسوم خاص کشور چین

دیدگاه کلی چین نسبت به ایران

سیستم اقتصادی و نقش دولت چین

توریسم در کشور چین

حمل و نقل در چین

نظام بانکی کشور چین

تراز خارجی چین

ساختار تعرفه ای کشور چین

مؤسسات مرتبط با گردشگری و وظایف آنها

انواع آژانسها و یا دفاتر خدمات مسافرتی موجود در ایران

انواع هتل

انواع هتلها بر حسب ستاره

انواع اتاقهای موجود در هتلها

انواع هتل

انواع تخت در هتل

اصطلاحات مرتبط با حمل و نقل هوایی

فصول کاری در بخش گردشگری

انواع بیمه های مسافرتی

عوارض خروج از کشور

نکاتی در مورد بار مسافر

چند نوع قرارداد تور وجود دارد

هنگام عقد قرارداد تور چه نکاتی را باید مد نظر داشت

تور پکن (پرواز ایر آستانا)

پکن + شانگهای (پرواز ایر آستانا)

تور چین تابستان 96| تور چین با پرواز امارات

تور چین تابستان 96

تور چین7 شب و 8 روز پکن

تور چین | تور پکن شانگهای

تور بدروم تابستان 95 | هتلهای 5 ستاره بدروم

تور بدروم هتل 5 ستاره اونورا هالیدی

تور بدروم تیر 95

تور بدروم پرواز تابان

شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی آسان هجرت

شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی آذین گشت

شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی بالابان سیر

شرکت خدمات مسافرتی بهار پرستوها

آژانس هواپیمایی اوتانا تراول 88610002

شرکت خدماتی مسافرتی و جهانگردی گشت گل یاس

شرکت خدمات مسافرتی قصر ایلیا گشت

آژانس جهانگردی و مسافرتی پرواز ابریشم

شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی قاصدک سیر مهرگان مشهد

شرکت خدمات مسافرتی ریما گشت